НовиниФинанси

25% от бизнеса без външно финансиране през 2010 г

Икономическата перспектива е сред факторите, които най-много ограничават растежа на бизнеса, сочи проучване

Близо 25% от малките и средните предприятия не са търсили финансиране под никаква форма през 2007 и 2010. Това показва проучване на Националният статистически институт за достъпа до финансиране на МСП, проведено през 2010 г. във всички страни членки на ЕС, съвместно от Европейската комисия, Европейската централна банка и националните статистически институти.

Представителното наблюдение имаше за цел да проучи кои са основните финансови източници през 2007 и 2010 г. и каква е степента на използването им, с какви конкретни трудности е свързано финансирането на малките и средните предприятия и каква е необходимостта от финансови средства през следващите три години (2011 – 2013).

Част от фирмите заявяват, че са търсили и дори са получили финансиране през същия период, но в годините извън обхвата на изследването – 2008 и 2009 г.

Що се отнася до анализ на данните на предприятията, които са търсили средства за финансиране на дейността си, в проучването са дефинирани три основни типа – чрез заем, капиталово финансиране и други видове финансиране.

Оценката на икономическите условия за развитието на бизнеса не се влияе нито от степента на растеж, нито от икономическата дейност, сочи проучването. Много добра оценка дават едва 2.6% от предприятията, а добра – 19.7%. Ситуацията е оценена като много лоша и лоша съответно от 7.4 и 27.7%, а няма промени – 28.4%.

Според анкетираните факторите, които в най-голяма степен ограничават растежа на бизнеса са обща икономическа перспектива – 19.5%, ограничено търсене на вътрешния пазар – 17.2%, нови пазарни конкуренти – 12.1%, ценова конкуренция – 9.6%, утежнени закони – 8.7% и недостатъчни финансови средства – 7.8%.

Като положителен може да се счита фактът, че само 0.1% са посочили фактора „труден достъп до информационни технологии”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *