НовиниФинанси

ЕВБР ще отпуска кредити за енергийна ефективност на предприятия

Банката ще одобри средносрочна кредитна линия за енергийна ефективност за малкия и средния бизнес в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вероятно ще одобри средносрочна кредитна линия за енергийна ефективност за малкия и средния бизнес в България. Финансовият инструмент ще бъде предоставен на български банки, които да отпускат средства за енергийна ефективност на регистрирани и опериращи в страната компании, се казва в съобщения на финансовата институция.

Фирмите ще могат да закупуват оборудване, системи и процеси, които да повишат енергийната им ефективност и/или да намалят енергоемкостта на единица произведен продукт. Освен това кредитите ще могат да се ползват за малки проекти за възобновяема енергия, които включват закупуването и инсталирането на оборудване, което използва ВЕИ или произвежда екоенергия за отопление и охлаждане.
 
Според ЕБВР тези мерки сериозно ще повишат конкурентноспособността на малкия и средния бизнес в България в контекста на повишаващите се цени на горивата и електроенергията, информира publics.bg.
 
Кредитните линии за банките ще се договарят поотделно, като за всяка размерът на кредита може да достигне 150 млн. евро. Кредитната линия е част от ОП „Конкурентноспособност“ 2007 – 2013, по която се предвиждат 200 млн. евро европейски и национално съвместно финансиране за енергийна ефективност в малкия и среден бизнес в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *