ЗемеделиеНовини

Кабинетът отпусна 1,6 млн. лв за ортофотокарта

Остатъкът от 1,22 млн. лв. ще се осигури от бюджета на МЗХ

Министерството на земеделието и храните ще получи 1,6 млн. лв. за финансиране изпълнението на проекта „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2012-2015 г. чрез ново самолетно заснемане” за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели, стана ясно на правителственото заседание вчера.

Средствата са утвърдени като целеви разходи по централния бюджет за 2012 г. Остатъкът от нужната сума за т. г. в размер на 1 227 000 лв. ще се осигури в рамките на одобрения бюджет на МЗХ.

Правителството реши също останалата част от необходимите за финансирането на цялостното изпълнение на проекта в размер на 7,9 млн. лв. да бъдат заявени от МЗХ в рамките на бюджетната процедура за включване на разчетите в тригодишната бюджетна процедура и разходните тавани за този период.

Осигуряването на средствата е с цел обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) на територията на страната ни, което да гарантира поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели в актуално състояние. Чрез обновяването на ЦОФК се следят промените в ползването на земеделските земи и поддържането им в добро състояние, въз основа на което се определят тези от тях, които отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за плащане на единица площ от европейските фондове в земеделието и от националния бюджет.

Обновяването на ЦОФК ще осигури на Интегрираната система за администриране и контрол, чрез която се реализират общата селскостопанска политика на ЕС и националната ни политика за стимулиране на земеделието, необходимото качество на базовите данни и ще сведе до минимум възможностите за нерегламентирани плащания на площ. Това е условие за пълноценно усвояване на финансовите пакети за България в областта на директните плащания на площ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *