НовиниУслуги

Наесен отварят две нови процедури за ефективна администрация по ОПАК

По програмата са договорени над 68,2% от бюджета й

През месец септември администрациите на централно и местно ниво ще могат да кандидатстват за допълнително европейско финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет” . Това стана ясно по време на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК.

Промените в Индикативната годишна работна програма за 2012 г. предвиждат наесен да бъдат отворени две нови процедури по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, една за централните и областните администрации и втора – за общинските администрации. С това до края на годината ще бъдат обявени общо 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като се очаква общата стойност на сключените договори само през 2012-та да надмине 50 млн. лв.

Ръководителят на Управляващия орган на програмата Моника Димитрова представи напредъка по ключови проекти за въвеждане на електронното управление, както и за цялостното изпълнение на ОПАК от началото на януари до юни. Само за първото полугодие са сключени 59 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за близо 40 млн. лв. Вече са стартирали шест от планираните единайсет процедури на обща стойност 28 млн. лв. По три от тях срокът за кандидатстване е изтекъл и са получени 88 проектни предложения, които са в процес на оценка. За първите шест месеца на годината към бенефициентите са изплатени над 11 млн. лв.

Общо от стартирането на програмата през 2007 г. до момента са отворени 62 процедури, подадени са 1759 проектни предложения и са сключени 362 договора за безвъзмездна финансова помощ. От тях 220 вече са приключили. Договорени са близо 250 млн. лв., или над 68,2% от общия бюджет, от които реално са изплатени близо 110 млн. лв., или над 31,1%.

От началото на годината досега са организирани 24 информационни дни за разясняване на процедурите за кандидатстване и 4 обучения за правилно управление на проекти по програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *