НовиниУслуги

Повече пари за интеграция на ромите в следващия период

В момента се работи по проекти за 16 млн. лева

Финансирането от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) за следващия програмен период ще се увеличи драстично, ако обединим усилията си, сегашният модел за интеграция на ромите да бъде успешен. В момента се работи по проекти на обща стойност 16 млн. лева. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която взе участие в дискусия на тема „Приносът на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за интеграцията на ромите в България”.

Присъстващите обсъдиха интеграционната политика в сферата на жилищните условия чрез средствата от европейските фондове. 

Към момента 4 общини – Дупница, Девня, Видин и Бургас, са избрани от междуведомствената група към Министерския съвет за реализиране на проекти за еднофамилни и многофамилни жилища за малцинствени групи. Целта е по този начин да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване на качеството на жилищния фонд на градските общности.

Препоръчва се да бъдат осъществявани и допълнителни дейности за осигуряване на заетост, образование, здравеопазване и социално приобщаване на ромите. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *