НовиниУслуги

Агенция за закрила на детето започва проект за близо 1,6 млн. лева

Финансирането на 100% е осигурено от ОП “Техническа помощ”

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подписа договор по Оперативна програма „Техническа помощ” на стойност 1 585 984.36 лв., съобщиха от ведомството. Проектът се казва “Подкрепа” и е насочен към повишаване на административния и управленски капацитет на агенцията.

ДАЗД, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването, управляват проекти във връзка с Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционалиация на децата в Република България” за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионeн фондове.

Част от специфичните цели по проекта предвиждат изграждане на ясен механизъм за комуникация и координация между всички заинтересовани страни, осигуряване на експертиза за подкрепа на процеса и гарантиране участието на всички заинтересовани страни в процеса деинституционализация според тяхната ангажираност и компетентност.

Очакваните резултати са осигуряване на комуникация и координация между всички проекти от Плана за действие, подобрена координация и комуникация на местно ниво и регионално ниво, повишаване на информираността и създаване на реална база данни. Целта е ресурсно да бъде подпомогнат процеса на деинституционализация и да се извърши ефективно изпълнението му спрямо всички преки бенефициенти и целеви групи.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *