НовиниУслуги

През септември по ОПАК се предвижда процедура за безхартиено кандидатстване

През септември администрациите на централно и местно ниво ще могат да кандидатстват за допълнително европейско финансиране

През есента се предвижда да стартира процедура с възможност за безхартиено кандидатстване – „Ефективно управление на човешките ресурси в съдебната система” по ОП “Административен капацитет”, съобщиха от Управляващия орган. 

През септември администрациите на централно и местно ниво ще могат да кандидатстват за допълнително европейско финансиране по ОПАК. Промените в Индикативната годишна работна програма за 2012 г., одобрени от Комитета за наблюдение, предвиждат наесен да бъдат отворени две нови процедури по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, една за централните и областните администрации и втора – за общинските администрации. С това до края на годината ще бъдат обявени общо 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като се очаква общата стойност на сключените договори само през 2012-та да надмине 60 млн. лв.

Бюджетът по приоритетна ос 3 на ОПАК, която е насочена и към предоставянето на електронни административни услуги, до края на 2013 г. е 109,6 млн. лв. От тези средства вече са договорени над 98 млн. лв., или 89,5%, а реално са изплатени близо 30,6 млн. лв., или 27,9% от целия бюджет по програмата. Към момента по тази приоритетна ос са сключени 76 договора за около 100 млн. лв., като 69 от тях са по процедура за въвеждане на електронни услуги в централни, областни и общински администрации. 

Според представители на управляващите органи е необходимо усилията занапред да бъдат насочени главно към ускоряване на вътрешните процедури, улесняване на правилата за кандидатите и добра комуникация и партньорство както между институциите, така и с бенефициентите.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *