ЗемеделиеНовини

МЗХ вади 50 дка земи от търговете за продажба

Те попадат в НАТУРА или са публична държавна собственост

Министерството на земеделието и храните ще извади около 50 хил. дка от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. Това са близо 70 ливади и пасища, попадащи в НАТУРА 2000, и 6 защитени местности, за които е установено, че са публична държавна собственост, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов след проведените срещи с природозащитни организации.

„В добър диалог с тях се разбрахме, че имаме обща цел и тя е да запазим както природата, така и интересите на държавата и на бъдещите собственици”, подчерта той. „Вече трябва да отпаднат всякакви притеснения, че тези ливади и пасища ще се използват за някакви други цели, и те ще останат в Държавния поземлен фонд”, допълни той.

Министър Найденов обясни, че в бъдеще, при проявен интерес от животновъди, тези земи в НАТУРА могат отново да бъдат предложени за продажба, тъй като законът не го забранява, а изисква поддържането им в добро състояние. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *