IT секторНовини

Откриват конференция, посветена на цифровата програма за Европа

Събитието е с акцент върху електронното правителство, услугите за спешни повиквания при пътно-транспортни произшествия, бързият интернет в училищата и приложения, свързани с е-образование.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) и комисар по цифровите технологии Нели Крус ще открият днес Регионална конференция на тема: „Цифровата програма за Европа: реалност или все още предизвикателство”. Министри и други представители на изпълнителната власт, неправителствени организации и бизнеса от повече от 12 държави в Югоизточна Европа, ще участват в събитието.

Конференцията е от 9.30 ч., в хотел „Шератон”, зала „Средец”. 

Организатор на форума е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целта на форума е да насърчи обмена на опит и добри практики при прилагането на целите на Цифровата програма за Европа 2012 на регионално ниво. Конференцията е с акцент върху електронното правителство, услугите за спешни повиквания при пътно-транспортни произшествия т.нар., eCalls services и в частност, българският принос за въвеждане на общоевропейската услуга, бързият интернет в училищата и приложения, свързани с е-образование.

Една от темите на първият дискусионен панел е: Е-свят – може ли Европа да се превърне в един свързан континент?. Акцентите ще бъдат поставени на електронното правителство и трансграничните услуги за гражданите на Стария континент.

„Свободен WiFi рай” е обединяващото заглавие на презентациите във втората част на панела, където ще бъде представена визията на български лектори. Тази част от форума е подготвена от Съвета на цифровите шампиони на ЕС.

„Учене чрез електронно образование” е мотото, под което ще бъдат дискутирани целите на Цифровия дневен ред в областта на подготовката на младите хора и възможностите за финансиране от Европейски фондове за постигане на бърз интернет в училищата в отдалечените райони на държавите.

Събитието ще отбележи постигнатия напредък от страните в региона и ще открои насоките за нови регионални партньорства. Резултатите от конференцията ще бъдат използвани за определяне на регионалните тенденции и за очертаване на бъдещото цифрово развитие на базата на споделения опит.

Допълнителна информация за цифровата програма за Европа:
Цифровата програма за Европа (Digital Agenda for Europe) е първата от седемте големи инициативи от стратегията “Европа 2020” – планът на Европейския съюз (ЕС) за стимулиране на по-висок растеж през следващото десетилетие. В нея са очертани седем приоритетни области на действие:
– създаване на цифров единен пазар
– подобряване на оперативната съвместимост
– повишаване на доверието и сигурността в интернет
– предоставяне на много по-бърз достъп до интернет
– насърчаване на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност
– повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество
– прилагане на ИКТ за справяне с предизвикателства като изменението на климата и застаряването на населението, пред които е изправено обществото.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *