IT секторНовини

Нели Крус: Развитието на цифровите технологии е път за развитие на икономиката

До 2015 г. в Европа може да има около 700 000 свободни работни места в областта на информационните и комуникационните технологии .

Високоскоростни широколентови мрежи за всеки, уменията за работа с цифровите технологии, инвестиции в иновациите. Това са трите съставки на успеха за развитие на програмата в областта на цифровите технологии на ЕС. Това каза заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за програмата в областта на цифровите технологии, Нели Крус в рамките на Конференция за високо равнище по въпросите на програмата в областта на цифровите технологии за Европа, която се проведе в София. 

Според комисаря програмата е шанс да се даде възможност на всеки гражданин и да се промени икономиката към по-добро. “Това няма да се случи от само себе си: необходимо е политическо усилие. И нека не се заблуждаваме: с правилните решения за цифровите технологии днес ние ще осигурим по-добър утрешен ден”, коментира Крус.

По думите на комисаря ЕС се нуждае от високоскоростни широколентови мрежи за всеки, тъй като те повече от всичко стимулират икономиката: по-голямо навлизане на широколентовите мрежи с 10 процентни пункта означава 1-1,5 % повече растеж.

Тя подчерта, че в България под 40 % от домакинствата имат широколентова връзка; в селските райони само един на всеки трима изобщо има покритие. В същото време само 1 % от българите имат достъп до 3G интернет на техните телефони, което е едва малка част от показателите за ЕС. “Проблемът може да бъде преодолян с иновационното инвестиране, каза комисар Крус. Като предложения от нас Механизъм за свързване на Европа. За широколентов достъп до интернет има около 7 млрд. евро за проекти в цяла Европа. С лостовия механизъм в частния сектор осигуряваме най-изгодните икономически условия за данъкоплатците. Общо това би означавало 45 млн. повече свързани домакинства из цяла Европа”.

От друга страна тя съветва да се работи за преодоляване на политически или административни препятствия и за изграждане на инфраструктура за безжичен широколентов интернет. 

“Второто нещо, върху което трябва да се съсредоточим, са уменията за работа с цифровите технологии. Четенето и писането за днешния пазар на труда са това, което е цифровата грамотност за утрешния. Много скоро за 90 % от работните места ще се изискват определени умения за работа с цифровите технологии, а търсенето на висококвалифицирани работници в областта на информационните и комуникационните технологии нараства с 3 % на година”, каза още Крус. По думите й до 2015 г. в Европа може да има около 700 000 свободни работни места в областта на информационните и комуникационните технологии . 

По въпроса за инвестициите в иновациите, тя посочи програма за финансиране на научноизследователската дейност в ЕС – „Хоризонт 2020″. “Предложили сме финансиране в размер на 80 милиарда евро. Опростена и олекотена структура. Поемане на по-големи рискове за по-радикални иновации. И подкрепа за изграждане на капацитет, предназначена за определени страни. Надявам се държавите членки да се споразумеят за това предложение и да се съгласят да инвестират в нашето общо бъдеще.”, коментира комисарят.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *