НовиниУслуги

Създават българо-австрийски центрове за квалификация и преквалификация на работници

Австрия и България ще реализират виртуална мрежа за професионално обучение

Министерство на труда и социалната политика ще създаде Българо-австрийски центрове за квалификация и преквалификация на работници, предвижда Работната програма за сътрудничество 2012 – 2013 г. между българското ведомство и Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия.

Министър Тотю Младенов и австрийският му колега Рудолф Хундсторфер подписаха документа на двустранна среща, която се осъществи в рамките на работната визита на министър Младенов във Виена. Работната програма между двете министерства за 2012 – 2013 г. включва области на сътрудничество като заетост и пазар на труда, политика за хората с увреждания, корпоративна социална отговорност и координация на системите за социална сигурност.

Министър Младенов съобщи, че в България има над 400 австрийски компании, в които са заети над 30 000 служители, което прави държавата най-големия инвеститор в България. По неговите думи тези работници са потенциални потребители на услугите, които квалификационните центрове ще предоставят. Предвижда се обучителните институции да имат роля за създаването на клъстър от фирми, проучване на потребностите от обучение, свързване в мрежа на фирми и обучаващи центрове и др.

В Работната програма между двете министерства за 2012 – 2013 г. е заложено и реализирането на проект „Виртуална мрежа за професионално обучение Австрия-България”. Финансирането на дейностите на Виртуалната мрежа ще се осигури от Федерално министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите на Австрия. Дейностите по квалификация ще се финансират от заинтересованите фирми. В рамките на проекта ще се разработи интернет страница и ще се обучи екип от български експерти за предоставяне на услуги по квалификационно консултиране.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *