Новини

МИЕТ подпомага с 200 хил. лева създаването и развитието на центрове по предприемачество

Средствата ще дойдат т бюджета на министерството

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще отдели още близо 200 хил. лева от своя бюджет, за да подпомогне създаването и развитието на центрове по предприемачество към висши училища в България. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на представянето на подлез в община Подуяне в София.

Министър Добрев и кметът на София Йорданка Фандъкова разгледаха подлеза, обновен по проект на студентската компания I like design към Лесотехническия университет. Учебната компания е част от проект “Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България”, финансиран с близо 727 хил. лева от бюджета на МИЕТ от 2009 г. досега. В рамките на този проект са създадени четири центъра по предприемачество, обучени са повече от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по предприемачество и 67 студенти са подпомогнати с награден фонд.

Това е работещ модел за подпомагане на студентското предприемачество и реализирането на проекта в този подлез е пример за това, каза министър Добрев. По неговите думи предстои обявяването на конкурс сред висшите училища от Южен централен, Югозападен и Североизточен район за създаване на центрове по предприемачество в тях висши училища там.

Министър Добрев допълни, че целта на МИЕТ е този проект да продължи в рамките на Оперативната програма “Конкурентоспособност” през следващия програмен период 2014 – 2020 г., когато възможностите за финансиране ще бъдат многократно по-големи.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *