ЗемеделиеНовини

Какво ще кредитира фонд „Земеделие” през 2013?

Ще продължи и съфинансирането на одобрени проекти за развитие на селските райони и по пчеларската програма

В ДФЗ е осигурен финансов ресурс за прилагане на схемите за кредитиране на инвестиции в селското стопанство и за държавна помощ за директни доставки на храни от животински произход. Ще продължи и съфинансирането на одобрени проекти за развитие на селските райони и по пчеларската програма, съобщават от фонда.

Чрез схемата за инвестиции в селското стопанство се кредитират проекти свързани с животновъдството, растениевъдството и купуването на нова техника, оборудване и инвентар, приложими в земеделието. 

През 2013 ще продължи прилагането на схемата за кредитиране и държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Финансовата помощ подпомага изграждането на малки търговски обекти за директна продажба на собствена продукция като млекомати, магазини за продажба на яйца, месо и др. 

Схемата за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на кандидати с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011 – 2013 година” (НПП) вече ще обхваща освен мярка D, по която се купуват кошери, пчелни отводки и майки, така и мярка В, сектор 2 „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата”. Заявления за кредитиране ще могат да се подават след сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НПП. 

Със свои средства фонд „Земеделие” ще предоставя и кредити на бенефициенти с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мерки от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР). Схемата се прилага в сътрудничество с 21 търговски банки и при засилен интерес от страна на бенефициентите по ПРСР. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *