НовиниОбразование

Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие

Програмата се организира от Посолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество”

Посолството на Съединените американски щати в София в сътрудничество с Институт „Отворено общество” – София обявява четири позиции за стажанти от ромски произход през лятото на 2013 г.

Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от четири отдела на посолството (Политико -икономически отдел, Център за управление на информационните системи, Отдел за общи дейности, Консулски отдел) за период от десет седмици, считано от края на месец юни.

Стажантската програма дава възможност на студенти (или наскоро завършили) от ромски произход да се запознаят с работата в посолството, да придобият административни умения и практически опит, които биха могли да им бъдат от полза за бъдещата им професионална кариера. В рамките на програмата стажантите ще имат възможност да подобрят своите познания по английски език чрез предвиденото интензивно езиково обучение.

Изисквания към кандидатите
Кандидатите за стажантската програма за роми ще се избират на състезателен принцип. Те трябва да отговарят на следните предварителни условия:
– да са най-много на 28 години;
– Или в момента да следват във висше учебно заведение, или наскоро да са завършили висше образование, като трябва да представят съответните документи;
– Да имат висок успех от следването, като за това трябва да представят академична справка.
– Открито да заявяват своя ромски произход.
– Да владеят английски език на общо комуникативно ниво и да имат компютърна грамотност (MS Office)
– Да притежават добри умения за общуване, да бъдат активни, отговорни и мотивирани.

Стажът е на пълен работен ден за четири позиции в продължение на 10 седмици. Стажантите получават стипендия. 

Кандидатите следва да предоставят следните документи:
1. Автобиография на английски език;
2. Мотивационно писмо на английски език, в което се описват целите и мотивацията на кандидата да кандидатства за този стаж и по какъв начин той ще му бъде полезен за професионалното развитие;
3. Диплома за завършено висше образование или академична справка от учебното заведение, в което учи кандидатът;
4. Препоръка на английски език (или на български език с превод на английски).

Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2013 г.

Повече информация за стажа може да намерите тук

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *