НовиниФинанси

ЕК: България може да загуби евросредства

Причината е изоставяне в усвояване на фонодовете

 

Шест страни, сред които и България, може да загубят част от предвидените за тях европейски средства, ако не ускорят усвояването им. Това гласи стратегически доклад на Европейската комисия (ЕК) за кохезионната политика, цитиран от БНР.

Нивото на разплатените средства по европейски проекти е особено ниско в Румъния, България, Чехия, Унгария, Малта и Италия. Според доклада расте и рискът при липса на подходяща мобилизация значителна част от средствата, предвидени за тези страни, да бъдат загубени. Изоставането е най-голямо в Румъния – с едва около 15 на сто разплатени разходи, следва България с под 30%.

Данните за повечето страни са до края на 2011 година, уточняват от Европейската комисия. Сегашните оперативни програми приключват през 2015 г. и все още има време да се ускори работата по проектите, добавят от европейската институция. 

Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г., главно въз основа на данни от 2011 г., дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС, съобщават от ЕК.

България е отчела положителни ефекти от политиката на сближаване по отношение на заетостта, икономическата активност, брутния вътрешен продукт на глава от населението, производителността на труда и дела на хората, които има достъп до водопровод и канализация, се посочва в доклада за страната ни.

Посредством трите си фонда — Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, ЕС инвестира в 27-те държави членки 347 млрд. евро за периода 2007—2013 г. Това представлява 35% от общия бюджет на ЕС за същия период (975 млрд. евро).

“Стратегическият доклад“ на ЕК очертава напредъка на всяка страна към постигането на целите на ЕС, които са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. Тя насърчава държавите членки да направят оценка на постиженията в ключови стратегически сектори, като например научните изследвания и иновациите, железопътния транспорт, енергетиката, изграждането на капацитет, устойчивия градски транспорт, създаването на работни места и повишаването на квалификацията.

От ЕК отчитат напредък в определени направления за страните от ЕС. Те са постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *