Новини

Заетост и грижи за децата във фокуса на социалното министерство

По темите ще работи Обществен съвет към МТСП

На първото си заседание Обществения съвет към социалното министерство опредедели темите, върху които ще работи през предстоящите си срещи. Това са проблемите със заетостта, доходите, енергийните помощи и необходимостта да се осигурят алтернативни грижи за децата от домовете, съобщи БНР, цитирано от Дневник. 

В състава на съвета има по един представител на работодателите и на синдикатите, на Националното сдружение на общините и на пенсионерските организации. По трима души са излъчени от организациите на хората с увреждания и закрила на детето, а още шест места са предвидени за гражданската квота. За сега обаче само един регион е излъчил представител, така че попълването на съвета ще продължи до края на месеца.

Срокът за сформиране на Обществения съвет вече беше удължен веднъж, отново заради липса на кандидати. 

По време на заседанието Елка Димитрова, директор на дирекция “Политика на пазара на труда” във ведомството коментира, че има начини да се подобрят програмите за подпомагане на заетостта, и това да става “гъвкаво, оперативно”. За целта “хората, които са, както се казва, на терен” и имат пряк досег с пазара на труда и гражданите, трябва да представят тяхната визия, да поставят проблемите и да дават конкретни предложения.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *