КултураНовини

Реставрират Червената църква край Перущица по европроект

Финансирането в размер на 2,3 млн. лв е осигурено от ОП “регионално развитие”

Министърът на културата Владимир Пенев откри възстановената раннохристиянска базилика „Червената църква” край Перущица. Тя е реставрирана по проект на Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма”. 

Стойността на проекта е 2 304 052 лева, а основната му цел е да осъществи дейности по консервация, реставрация и социализация на „Червената църква”, с което ще подпомогне развитието на културния туризъм във вътрешността на страната, притежаваща значителен туристически потенциал.

Проектът „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на раннохристиянска базилика “Червената църква” край гр. Перущица” включва мерки за опазване, социализация и подобряване на възможностите за достъп до културната ценност и създава предпоставки за развитие на местна туристическа индустрия. Реализацията на проекта ще позволи включването на „Червената църква” в тематични и териториални културни маршрути.

В резултат от реализацията на проекта е осигурен пешеходен достъп до „Червената църква”, включително за лица в неравностойно положение. Оформена е панорамна алея около културната ценност и отсечка, която да свързва пътя Перущица – Пловдив с Информационния център, а оттам и с панорамната отсечка и църквата.

Новоизграденият информационен център и оформянето на експозиционно пространство в приемната сграда значително ще подобри туристическото информационно обслужване. Изграждането на транспортна и туристическа инфраструктура до културната ценност ще допринесе както за повишаване на посещаемостта, така и за по-доброто опазване на раннохристиянската базилика.

Град Перущица и районът около него заемат особено място в историческата памет на България. Местността е богат извор на археологически находки, смята се, че сегашният град води началото си от древния град Драговец, който по всяка вероятност е бил разположен на 2-3 километра северно от днешните му граници, но е разрушен през 1364 г. Един от най-забележителните паметници от V – VI век в околността на съвременния град е раннохристиянската базилика „Червената църква”. Нейното изграждане в околностите на Филипопол, недалеч от важния път от Тракия към Бяло море и от Константинопол към Западна Европа, се свързва с разпространения в християнския свят култ към мъчениците. „Червената църква” е от най-забележителните представители на раннохристиянската архитектура на Балканите от ранновизантийската епоха. Църквата е от типа четириконхални куполни базилики с обиколни коридори и два притвора. Запазени са части от северната конха – на височина до подкуполната арка. Има останки от два слоя стенописи. В непосредствена близост до църквата е разкрит голям двор от западната страна с вход и кула към него, некропол от ХІ-ХІІІ в. и селище от ХІІІ в. В църквата са регистрирани три строителни периода. Първоначално е представлявала мартирий, изграден в края на ІV век. В периода от края на V – началото на VІ в. се превръща в църква. В третия строителен период /Х-ХІV в./ се изгражда портик и се извършват множество преправки. Стенописите са датирани в периода VІ и ХІ в.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *