ЗемеделиеНовини

До 31 август 2013 г. ДФЗ приема заявления за плащане по пчеларската програма

Кандидатите трябва да имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на програмата

До 31 август 2013 г. Държавен фонд Земеделие приема заявления за плащане на кандидатите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си. 

Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”. По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция – РА” на областните дирекции на ДФЗ в следните градове:
– Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);
– Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
– Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);
– Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);
– Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
– Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
– Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);
– Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
– Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);
– Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
– Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”.

Документите по мерки B, C и D се намират в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.” – „Прием 2013”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *