НовиниПромишленост

Получаваме над 85 млн. лева от фонд "Козлодуй"

Фондът отпуска финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни енергийни проекти в рамките на “не-ядрения” прозорец

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и  донорите на Международния фонд “Козлодуй” (МФК) договориха общо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро. Това се случи в рамките на заседанията на Мониторинговия комитет и на 26-ата Асамблея на донорите. Участниците обсъдиха проектите от двете направления, по които Европейският съюз и донорите отпускат средства за МФК – така наречения “ядрен” и “не-ядрен” прозорци. Тази асамблея беше последната, на която се вземат решения за проекти по „не-ядрения“ прозорец. За следващия период 2014-2020 г. средствата ще отиват само за извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”.

Фондът отпуска допълнителна финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни за страната ни енергийни проекти в рамките на “не-ядрения” прозорец, което експертите определят като огромен успех. Парите ще отидат за  нови машини, които да повишат ефективността на работата в “Мини Марица изток”; за модернизация и разширение на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към “Електроенергийния системен оператор” ЕАД. Постигнато е и принципно съгласие за подпомагане на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и за проект “DESIREE” за газифицирането на близо 10 000 домакинства.

“Проектът е в съответствие с целите и приоритетите на Международен фонд “Козлодуй”, тъй като ще допринесе за намаляване на отрицателните последствия от затварянето на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй” чрез значително намаляване на консумацията на електричество и подобряване на енергийната ефективност при крайните потребители, в частност в жилищния сектор”, поясни министърът на енергетиката Драгомир Стойнев. Над 75% от енергията, използвана от домакинствата, е за отопление и битово горещо водоснабдяване. Чрез подмяната на горивната база от електричество и въглища на природен газ, както и чрез  въвеждането на ефективни технологии за вътрешно отопление, българските жители могат да намалят  крайното си енергийно потребление с 15 до 30%. Очакваният размер на привлечени инвестиции в това направление е 90 милиона евро.

Бяха одобрени и две нови споразумения за безвъзмездна помощ за рехабилитацията  на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо–Чаира. “Това ще подобри надеждността и гъвкавостта на българската електроенергийна система, ще гарантира поддържането на необходимите технически параметри, както и ще допринесе за оперативното оптимизиране на производството от базовите мощности на АЕЦ “Козлодуй” и топлоелектрическите централи” каза министърът на икономиката и енергетиката.

От създаването на Фонда до момента в областта на “не-ядрения” прозорец между МИЕ и Асамблеята на донорите са били подписани 35 споразумения на обща стойност 355.738 млн. евро.

По “ядрения прозорец” в Лондон страната ни има ново споразумение за субсидиране на стойност 50.8 млн. евро. С тези пари ще се осигури заплащането на работещите по извеждането от експлоатация на ядрените реактори в АЕЦ “Козлодуй” за периода 2014-2016 г.

Подписано беше и Изменение на споразумение, с което се оказва експертна помощ на Агенцията за ядрено регулиране в областта на извеждането от експлоатация на старите реактори на АЕЦ. Споразумението  ще продължи да действа в периода 2014-2016 г. и е на обща стойност 6.9 млн. евро.

С три нови Споразумения за субсидиране на обща стойност 12.8 млн. евро  ще бъдат финансирани проекти в областта на управлението на отпадъците от изведените от експлоатация блокове, за инфраструктурни проекти, свързани с доставка на оборудване и инженерингови услуги.

Изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци е с висок приоритет за България, каза министър Стойнев. По думите му с финансовата подкрепа на „Международен фонд Козлодуй“, отпусната през лятото на 2013 г. върви подготовка по изграждането на първия етап. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *