Новини

EPSO организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост

Кандидатства се до 3 декември 2013 г

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост. Конкурсите имат за цел съставянето на списъци на издържалите конкурсите, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), в Аликанте (Испания).

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
– да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
– да се ползват с пълния обем граждански права;
– да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
– да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO.

Крайният срок за подаване на кандидатури (включително за валидиране) е 3 декември 2013 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Повече информация може да намерите тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *