Новини

Компания отваря 330 работни места за младежи

Нестле България ще даде работата в рамките на инициативата Nestle needs YOUth

Нестле България ще осигури 330 работни места на младежи в рамките на инициативата Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора). В европейски мащаб до 2016 г компанията планира да “отвори” 10 000 места за младежи под 30-годишна възраст и ще създаде 10 000 стажантски позиции. Това стана ясно по време на пресконференция за инициативата за младежка заетост на хранителната компания. 

В рамките на инициативата влиза още разработването на програма „Готовност за работа“: проекти за кариерно консултиране в училища и университети в Европа (обучение за провеждане на интервю, изготвяне на автобиография, съвети за пазара на труда и т.н.) и създаване на „Съюз за младежта“, чрез който нашите основни доставчици от цяла Европа ще се присъединят към инициативата и ще създадат възможности за работа за младите хора.

“Важно е правителството да работи заедно с бизнеса, защото само така можем да постигнем конструктивен диалог и да помогнем на младите хора да намерят своето място на пазара на труда. Колкото повече възможности откриваме пред тях в родната им държава, толкова по-силна ще бъде тяхната мотивация да останат в България. Надявам се примерът на Нестле да бъде последван не само в Европа, но и в България и все повече компании да полагат усилия в подкрепа на младите хора.”, заяви доц. Даниела Бобев – Заместник министър-председател по икономическото развитие, при откриването на инициативата.

Бобева предложи моделът да се приложи и на национално, а не само на фирмено равнище. Необходимо е да се обмисли възможност за създаване на механизми така, че в тези проекти да се включат и институции като Министерство на труда и социланата политика и Агенцията по заетостта, наред с програмите, които управляват. 

Бобева изрази надежда и други компании, които работят в страната, да последват тази инициатива.

България е сред страните с най-висока безработица сред младите хора – над 28% по данни на Евростат. Макар да сме все още далеч зад лидерите в негативната класация – Испания и Гърция, проблемът е сред първите, които са в приоритетите на Правителството за новия програмен период. Решаването на проблемите с безработицата не е въпрос само на правителствата, това е проблем, който се решава най-вече от бизнеса. Правителствата трябва да създават условия за бизнеса да решават проблемите на младежката безработица, коментира вицепремиерът.

Даниела Бобева напомни, че е предприета мащабна реформа в образованието, която по думите й е подкрепена със солиден финансов ресурс както от бюджета, така и по предвижданите за следващия програмен период оперативни програми.
„Нестле е на българския пазар вече близо 20 години. От 2004 г. насам, ние сме инвестирали 147 милиона лева в икономиката на страната, като до края на 2013 г. планираните вложения са на стойност 22 милиона лева. Като социално отговорна компания и лидер в балансираното хранене и активен начин на живот, ние чувстваме, че е наше морално задължение да подпомагаме развитието на младите хора и този наш стремеж е в основата на Инициативата на Нестле за младежка заетост“, заяви Изпълнителният директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *