НовиниФинанси

МСП подобряват енергийната ефективност с нови 15 млн. евро

ЕБВР и Райфайзен банк подписаха кредитно споразумение

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска на Райфайзенбанк (България) ЕАД нови 15 млн. евро за проекти за енергийна ефективност. Кредитната линия е по Програма за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF), подкрепена от структурните фондове на ЕС.

Кредитната линия ще даде възможност на Райфайзенбанк да разшири портфейла си от финансирани устойчиви енергийни проекти и да посрещне растящото търсене от страна на малките и средни предприятия, се казва в съобщение от банката. Кредитът на ЕБВР ще увеличи финансирането за рационално използване на енергията и ще спомогне за смекчаване на ефекта от растящите цени на енергията и високата енергоемкост в България. 

Новото финансиране по програмата BEECIFF ще даде възможност да се продължи сътрудничеството между Райфайзенбанк и ЕБВР в кредитирането на фирмите за подобряване на енергийната ефективност и допълнително ще окаже подкрепа на местния бизнес. 

От 2002 г. Райфайзенбанк (България) участва по различни програми в седем кредитни линии на ЕБВР за финансиране на българския бизнес, включително малките и средни предприятия, и на домакинствата. 

До този момент, ЕБВР е финансирала над 200 проекта в България за 8.5 млрд. евро, като фокусът на банката е подпомагане на устойчивия растеж в страната чрез подобряване на конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиции в модернизацията на реалната икономика инфраструктура на страната

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *