КултураНовини

ЕК одобри 1,46 млрд. евро по програма "Творческа Европа"

Програмата надгражда върху опита и успеха на програмите „Култура“ и „MЕДИА“

По „Творческа Европа“ — новата програма на Европейската комисия, одобрена вчера от Европейския парламент — европейската култура, кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства, културно наследство и други подобни области ще се радват на по-голяма финансова подкрепа, съобщава Рапид. Програмата разполага с бюджет от 1,46 милиарда евро за следващите седем години — 9 % по-висок от настоящия и ще осигури финансиране за поне 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата, 2 000 кина, 800 филма и 4 500 превода на книги. Наред с това тя ще въведе нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро.

„Творческа Европа“ надгражда върху опита и успеха на програмите „Култура“ и „MЕДИА“, които подпомагаха културния и аудиовизуалния сектор в продължение на повече от 20 години. Новата програма включва подпрограма „Култура“, която подпомага сценичните и изобразителните изкуства, културното наследство и други области, и подпрограма „MEДИА“, която ще финансира киното и аудиовизуалния сектор. Ново междусекторно направление ще подпомага сътрудничеството по самата политика, мерките, отнасящите си до всички сектори, както и новия финансов гаранционен механизъм, който ще започне да действа от 2016 г.

Eвропейски столици на културaта, Eвропейски знак за наследство, Дните на европейското наследство и петте европейски награди (наградата на ЕС за културно наследство/награди „Europa Nostra“, наградата на ЕС за съвременна архитектура, наградата на ЕС за литература, наградата „Европейски музикален дебют без граници“, наградата „МЕДИА“) също ще получат финансова помощ от „Творческа Европа“.

Най-малко 56 % от бюджета на програмата ще бъде разпределен за подпрограма „МЕДИА“, а поне 31 % ще бъде насочен към подпрограма „Култура“. Това разпределение най-общо отразява финансовия дял, който получава всяка една от тези области в момента. Не повече от 13 % от бюджета ще бъде предназначен за междусекторното направление, към което спада подпомагането на информационните бюра „Творческа Европа“ във всяка участваща държава. Те предоставят консултации на потенциалните ползватели на програмата. Около 60 милиона евро са предвидени за сътрудничество по самата политика, насърчаване на иновативни подходи за трайно привличане на публика, както и за поощряване на нови стопански модели.

„Творческа Европа“ ще подкрепя 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата и тяхната работа, като им позволява да достигнат до нова публика извън границите на страните си;
– над 800 европейски филми ще получат подкрепа за разпространение, за да могат да бъдат гледани от зрителите в Европа и по света;
– Най-малко 2 000 европейските кина ще се възползват от финансирането, при условие че най-малко 50 % от филмите, които показват, са европейски;
– Повече от 4 500 книги и други художествени произведения ще получат финансиране за превод, като по този начин ще се даде възможност на авторите да пробият на нови пазари, а на читателите — да им се насладят на майчиния си език;
– Хиляди организации и професионалисти от културния и аудиовизуалния сектор ще се възползват от финансиране за обучения, за да придобият нови умения и усъвършенстват способността си да работят в международна среда.

Програмата „Творческа Европа“ ще бъде окончателно приета от Съвета (28 държави членки) през идните седмици и ще влезе в сила през януари 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *