НовиниОбщини

Разработват план за финансова децентрализация

Процесът на децентрализация протича с бавни и противоречиви темпове, сочи анализ на изпълнението на стратегията

Ще разработим план за финансова децентрализация, който ще бъде одобрен през декември. Чрез него общините ще изпълняват важни за хората административни услуги и политики. Това обяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Според Терзиева през последните години финансовата децентрализация практически е спряна, предаде БТА.

Министерският съвет одобри доклад за изпълнението на стратегия за децентрализацията за периода 2011-2012 година, но министърът на финансите Петър Чобанов заяви, че проблемите във финансовата децентрализация през последните години са много.

“Децентрализацията е сложен процес и е нужен нов модел за допълнителни нови приходоизточници за общините”, каза той.

Според анализ на изпълнението на Стратегията за децентрализация и на програмата за нейното изпълнение през 2011-2012 г., процесът на децентрализация протича с бавни и противоречиви темпове.

В него се отчита забавяне в изпълнението при мерките, свързани с прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, както и в осъществяването на очаквани нормативни промени в областта на финансовата децентрализация. Изостават реформите на регионално равнище, свързани с дейността на областните администрации. Няма развитие и в посока децентрализация на отношенията между общини и кметства.

Като положителни стъпки са отбелязани прехвърлянето на държавна собственост на общините, на приходи от концесии, както и развитието в сферите на културата и социалните услуги.

При разработването на доклада е спазена утвърдената през април 2007 г. от Съвета по децентрализация на държавното управление Система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и програмата за децентрализация. Структурата на доклада включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата, сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо 24 унитарни държави-членки на ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата. Въз основа на изводите в доклада са формулирани и конкретни препоръки за по-нататъшно развитие на процеса на децентрализация.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *