КомпанииНовини

Българските фирми са оптимисти за 2014 г

Бизнесът отново ще разчита на експорта, за да постигне растеж

Повече оптимизъм в очакванията на фирмите за 2014 г., показват резултатите от проучване за бизнес климата, което БТПП извърши сред 607 фирми от цялата страна. Проучването „Европейски икономически преглед 2014” е по методология на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) и се провежда за 21-ра поредна година. 

Резултати от изследването показват, че българският бизнес отново ще разчита на експорта, за да постигне растеж – почти половината от фирмите (49%) очакват по-високи продажби в чужбина. Значително по-скромни са прогнозите за реализираните приходи в страната догодина – същият дял от фирмите (49%) очаква запазване на достигнатите нива на продажбите от 2013 г. В тази връзка Цветан Симеонов допълни, че не би могло да се  очаква нарастване на вътрешното потребление с увеличението на минималната работна заплата и с обсъжданата идея, работещите на такава, да бъдат освободени от данък. Подобни мерки по-скоро биха се отразили негативно на приходите в бюджета.  

Резултатите в национален план показват и, че през следващата година около половината от бизнеса в страната прогнозира, че ще успее да запази нивото на инвестициите и броя на служителите си, както през тази година. 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че прогнозите за Европа през 2014 г. са най-оптимистични от 2009 година насам. По-благоприятните перспективи показват, че тежките структурни реформи в отговор на кризата започват да имат влияние в страни като Португалия, Италия и Испания. Като цяло за Европа бизнес доверието е най-високо в Литва и най-ниско в Кипър.

Съществената промяна спрямо миналогодишното изследване е, че в България се увеличава макар и умерено нивото на оптимизъм сред деловите среди за 2014 г., а негативните очаквания намаляват. Признаците за бързо възстановяване не са много, но впечатлението е, че 2014 г. се очаква да бъде по-благоприятна за бизнеса спрямо 2013 г.

Цветан Симеонов отбеляза, че българските фирми са сред първите десет страни по оптимистични очаквания за бизнес климата, общите приходи от продажби и приходите от износ през 2014 г. Докато перспективите за продажбите в страната, инвестициите и заетостта ни отреждат на следващите позиции. 

От основните търговски партньори на България най-голям оптимизъм имат фирмите в Румъния, Турция и Белгия. По-умерени са очакванията на деловите среди от Германия, докато сред италианските и гръцките фирми нивото на оптимизъм е значително по-ниско. Едновременно с това българските фирми могат да осъществят успешни бизнес партньорства в Сърбия, Литва и Финландия – държави, които са на първи позиции в изследването. 

Изследването за България показва, че не бива да се подценява възможността за негативно влияние на някои рискове върху очакванията на българския бизнес за 2014 г, сред които са недостатъчно адекватни мерки от институциите за подобряване на икономическата среда и нестабилност в политическата среда у нас.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *