НовиниФинанси

3,6 млрд. евро разходи са одобрени по оперативните програми

Загубените средства ще са само по програмите „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, но на минимални стойности

Към момента одобрените (сертифицираните) разходи по оперативните програми са 3,6 млрд. евро, което е 45% спрямо бюджет. Това съобщи Василка Костадинова от Министерството на финансите в комисията по еврофондовете в парламента, предаде 3е-news. През изминалата година са били издадени 67 сертификата към Европейската комисия и сертифициращият орган е направил 68 проверки на място.

От министерството не отчетоха колко точно финансови корекции са наложени, но уточниха, че техните усилия са насочени към превенция и отпадане на необходимостта от налагане на корекции. Надяват се  загубите на средства и тази година да са минимални.

В края на 2013 г. правилата n+2 и n+3 бяха събрани, за да бъдат заявени максимален брой разходи и получени от ЕК, бяхмe в пълна мобилизация, получихме съдействие и от Управляващите органи, коментира Костадинова. Затова получихме и максимален ефект. Загубените средства ще са само по програмите „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, но на минимални стойности

Тепърва ще стане ясно колко ще са и по оперативна програма „Околна среда”, тъй като за нея има възможност поради независещи обстоятелства да бъдат опростени средствата, а също в момента в ЕК се намират и големи проекти за одобрение, което също ще повлияе на загубата на средства по програмата, обясни Костадинова.

Амбициите на сертифициращия орган е да се наложи електронно отчитане по всички програми. В момента се подготвя приключването на програмен период 2007-2014 г. През август 2013 г. министърът на финансите издаде указание за сроковете, документите и отговорностите за оценка.

От Националната асоциация на одиторите отчетоха, че само 10% от проектите по програмите се отхвърлят заради недобре подготвена документация,  но обещаха, че ще работят за завишаване на изискванията за контрол на качеството на проектите. Оттам предложиха създаване на съвместен орган, който да координира работата между отделните институции по контрола за усвояване на средствата по европейските програми.

От Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС” обявиха, че ще увеличат капацитета на своите одитори, защото това е по-евтиният вариант от наемането на външни одиторски компании. Друг аргумент, който посочи директорът на агенцията Добринка Михайлова е и факта, че те имат определени указания от ЕК, които трябва да бъдат спазени и след проверките на външните фирми те извършват препроверка и напрактика на тяхната работа.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *