НовиниОбразование

Mеждународна фондация "Мацумае" отпуска стипендии за докторанти

Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца

Mеждународна фондация “Мацумае” със седалище в Токио предлага възможносте за кандидатстване за стипендиите. Те се отпускат за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. 

Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 – март 2016 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
– Да притежават образователна и научна степен “доктор”;  
– Да са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;
– Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
– Да не са посещавали до сега Япония;
– Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация “Мацумае” ще предостави самолетен билет до Япония и обратно; месечна сума – 200 000 японски йени; застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация “Мацумае” до 31 август 2014 г. Тук може да намерите и подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *