Новини

Република Корея отпуска стипендии на български граждани

Кандидатства се до 21 март

Правителството на Република Корея ще отпусне шест стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” или научна степен “доктор”, съобщи “Евродеск”.

За стипендия може да кандидатствате пред Посолството на Република Корея в България, като така кандидатствате едновременно за три университета. 

Първи етап на кандидатстване е подбор от специалисти в Посолството на Република Корея в България. Срокът за подаване на документи е до 21 март 2014 г. Втори етап е интервю на английски език с външни оценители, а трети етап – комисия от NIIED в Република Корея прави финална оценка на кандидатурата.

Крайните резултати ще бъдат оповестени до 1 май 2014 г.

Изискванията към кандидата са да е български граждани, да е под 40 г, да е придобил своята образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „ Магистър” към 31 август 2014 г. Не е задължително, но е препоръчително да се представят сертификати за владеене на английски или корейски език.

Стипендията покрива двупосочен самолетен билет, месечна стипендия от 900, 000 вона /KRW/, семестриална стипендия за научни изследвания- 210,000 вона за студенти от хуманитарните и социални науки; 240,000  вона за студенти в областта на природните и технически науки, медицинска застраховка, всички такси, свързани с обучнието на кандидата по корейски език, както и университетските такси, разходите по отпечатване на магистърската или докторска теза. Еднократна стипендия за настаняване от 200,000 вона, която се предоставя при пристигането на степендианта в Република Корея.

Повече информация може да намерите на страницата на Евродеск

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *