НовиниУслуги

НС реши стажантите да са с трудов договор

За да се гарантира качественото провеждане на стажовете, са регламентирани изискванията относно квалификацията и професионалния опит на наставника

Работодатели ще могат да сключват трудов договор за стаж с младежи до възраст 29 години, решиха народните представители с промените на второ четене на Кодекса на труда. 

Договорът за стажуване да бъде оформен като самостоятелен вид трудов договор. Той ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца, съобщи Dnes.bg.

Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.

Съгласно промените стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност.

Извън обхвата на КТ остават другите видове стажове – стажове в рамките на образователните програми, задължителните стажове, свързани с правото да се упражняват определени професии, стажовете като елемент на активната политика на пазара на труда и международните стажове.

За да се гарантира качественото провеждане на стажовете, са регламентирани изискванията относно квалификацията и професионалния опит на наставника. Необходимо е наставникът да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат с допълнително споразумение.

Стажантите ще се ползват с всички права на работещите по трудово правоотношение, в т.ч. правото на безопасни и здравословни условия на труд, синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *