НовиниУслуги

Работодатели търсят най-много младежи за стаж в сферата на услугите

Само за 10 дни над 3 700 работодатели от цялата страна се включиха в онлайн проучването, провеждано от Агенция по заетостта (АЗ) непосредствено преди началото на схемата „Младежка заетост”

30% от работодателите търсят най-много младежи за стаж или обучение в сферата на услугите. В сферата на производството на храни, облекло и др. работници търсят 11% от работодателите. Това показват междинни резултати от проучване на Агенцията по заетостта, с което да провери какви са нагласите на работодателите към схемата „Младежка заетост” и от какви кадри се нуждае управлявания от тях бизнес. Анкетата продължава да е достъпна както в електронен вариант на интернет страницата на агенцията, така и в хартиен – във всяко бюро по труда в страната. 

Една десета от работодателите търсят счетоводители, а 7% работници за  строителство и металургия. 5% от работодателите търсят административни специалисти, както и специалисти по информационни и комуникационни технологии.

По-голямата част от работодателите – 65%, заявяват, че имат готовност да сключат договори по схемата още през септември 2014 г. 

Половината от анкетираните работодатели заявяват, че предпочитат да наемат младежи със завършено средно или средно специално образование. От бакалаври се нуждаят 15 на сто от компаниите, а от магистри – 10 на сто. 

Интерес към схемата проявяват работодатели от цялата страна, като за момента най-много са заявките от Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Бургас, Видин, Кърджали и др. 

Това е първата схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, изпълнявана от АЗ. Общата й стойност е 35 млн. лв. Първоначално 20 млн. лв. ще бъдат отпуснати от националния бюджет, а на по-късен етап те ще бъдат възстановени от Европейската комисия. „Младежка заетост” ще позволи на около 7 500 младежи на възраст до 29 години да се включат в стаж или обучение в реална работна среда. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *