Новини

Фондация Байер дава стипендии

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2014 г.

Фондация Байер предлага възможност на студенти, учещи в сферите на биология, биохимия, биотехнологии, инженерство на биопроцесите, химия, химическо инженерство, медицина, фармация, физика, статистика/биометрика и обучение на учители по природни науки, и които възнамеряват да реализират учебни проекти в чужбина, да кандидатстват за програмите за стипендии на Фондацията за наука и образование на “Байер” за 2014 г.: “Ото Байер”, “Карл Дуйсберг” или “Курт Хансен”.

От тази година в програмата на Фондацията присъстват и стипендиите “Джеф Шел” в областта на земеделското инженерство и растителните биотехнологии. Те са създадени за студенти, търсещи нови технически решения в земеделието, за да спомогнат за осигуряването на питателна храна за нарастващото население на планетата, информира karieri.bg.

В допълнение към стипендиите в академичната сфера, стипендиите “Херман Щренгер” подкрепят млади хора в неакадемични програми за обучение, опитващи се да натрупат първоначален трудов стаж в чужбина. Могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в сферата на търговията, промишлеността, науката и медицината, както и млади професионалисти в тези области, които са завършили обучението си през последните две години.

Като цяло фондацията ще осигури 300 000 евро финансиране. Тя спонсорира студенти от Германия, които планират да прекарат период на обучение в чужбина, както и студенти от чужди държави, които искат да осъществят част от обучението си в Германия.

Крайният срок за кандидатстване за петте предлагани стипендии е 15 юли 2014 г.

Формулярите за кандидатстване и допълнителна информация за програмата за стипендии могат да бъдат намерени онлайн на този адрес

Независим научен комитет ще присъди стипендиите в началото на септември 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *