ЗемеделиеНовини

Подпомагат пчеларите с над 322 хил. лева

От 30 юни до 31 август 2014 г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б, В и Г от Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане

Малко над 322 хил. лв. ще бъдат отпуснати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г., съобщиха от ДФ “Земеделие”. Средствата са за част от пчеларите, вписани като резерви по мярката и сключили договори под условие. 

По дейност 1 „Закупуване на кошери” от мярка Г за финансова помощ са одобрени 71 кандидати, които ще получат общо над 211,7 хил. лв. По дейност 2 „Закупуване на пчелни семейства” ще бъдат подпомогнати инвестициите на 37 пчелари, които ще получат общо малко над 110, 5 хил. лв.

Финансовата помощ за 108-те инвестиции по мярка Г е осигурена, защото други пчелари са се отказали от инвестициите си. Средствата за техните проекти се връщат обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и това позволява да бъдат преразпределени към кандидатите, които са подписали договори под условие.

Освободеният финансов ресурс по програмата се разпределя между резервите, в следствие на предварително извършеното класиране чрез точкуване по мярка Г. Точки при класирането даваха квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производител за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др.

Списъците с инвестициите по мярка Г на пчеларската програма, за които има освободен финансов ресурс, можете да видите на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg

Там са публикувани и образците на заявления за плащане по програмата.

От 30 юни до 31 август 2014 г. пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *