НовиниОбщини

Реализирани са над половината мерки от Стратегията за децентрализация

Качественият анализ показва, че с най-висока непосредствена тежест е мярката, която осигури на общините допълнителни приходи от концесионни договори в условията на криза

През 2013 г. са реализирани повече от половината мерки, предвидени за целия четиригодишен период по Стратегията за децентрализация (2010-2013 г.). Това стана ясно от одобрения от правителството доклад за изпълнението на Стратегията и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г.

Качественият анализ показва, че с най-висока непосредствена тежест е мярката, която осигури на общините допълнителни приходи от концесионни договори в условията на криза. Останалите мерки са свързани с подобряване координацията между институциите и повишаване на капацитета им. Неизпълнените мерки са свързани основно с увеличаване на правомощията на общините или с предоставянето на финансови ресурси, се казва в съобщение на пресцентъра на Кабинета.

Резултатите сочат, че процесът на децентрализация в България в периода 2010 г. до средата на 2013 г. е спрял. Не са реализирани ключови реформи в сферата на прехвърляне на ресурси и правомощия към местните власти, няма напредък и в преструктурирането на общинските услуги.

Препоръчва се предприемането на спешни мерки за ревизиране на законодателството, касаещо функционирането на местното самоуправление и съобразяването му с Европейската харта за местно самоуправление. Друга препоръка е свързана с разширяване полето на приложение на делегираните бюджети, увеличаване правомощията на кметовете на кметства, по-решително навлизане на външните доставчици в предоставянето на общински услуги, създаване на условия за реализация на местната демокрация и налагане на граждански контрол върху дейността на местните власти.

Докладът е приет на заседание на възстановения през миналата година Съвет по децентрализация на държавното управление, в който равен брой представители имат централната и местната власт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *