Новини

Селско стопанство и туризъм най-търсени за работа в ЕС от българите

Към днешна дата в интернет страницата на EURES се предлагат над 2,1 милиона свободни работни места в страните на ЕС-28

Близо 900 души са били одобрени за започване на работа в страни членки на ЕС през първата половина на 2014 г. със съдействието на Агенцията по заетостта, като основните сектори, в които българите отиват да се трудят, са били селско стопанство и туризъм, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Най-предпочитани дестинации за българите за работа в ЕС са били Испания, Германия, Великобритания, Австрия и Гърция. Основните сектори, в които нашенците отиват да се трудят са били селско стопанство и туризъм.

Към днешна дата в интернет страницата на EURES се предлагат над 2,1 милиона свободни работни места в страните на ЕС-28. По данни на европейската мрежа за заетост най-много свободни работни места се предлагат във Великобритания – над 1 милион, в Германия – над 650 хиляди, във Франция – над 50 хиляди, в Австрия – над 42 хиляди, в Холандия – над 25 хиляди и др. 

В сайта са подадени общо над 52 хиляди автобиографии на хора от целия ЕС, които си търсят работа, а над 1400 европейски работодатели също търсят подходящ персонал. 

Експертите от АЗ препоръчват заминаващите да се запознаят предварително с публикуваната информация и да се консултират с български EURES-съветник, който отговаря за съответната държава. EURES-съветниците са служители на Агенцията по заетостта и данни за контакт могат да се намерят в интернет страницата на АЗ, както и във всички бюра по труда в страната.

От АЗ дават следните препоръки за хората, на които им предстои да заминат на работа в чужбина: да научат или да усъвършенстват познанията си по езика на държавата, в която отиват; да си осигурят препоръки и гаранти; да си направят пътна застраховка; да имат координатите на българските дипломатически мисии в съответната държава членка; да помислят също за евентуалното си връщане в България, още преди да са заминали.

Освен това други важни допълнителни детайли, които трябва да се свършат преди заминаването, са кандидатите да имат валиден паспорт/документ за самоличност, дубликати на важни документи ( застраховки, паспорт, трудови договори, актове за раждане, банкови карти и др), да имат копие на договора или на условията на труд и да ги разбират напълно, както и да имат надлежно подписано писмо, с което компанията изразява ангажираност, както и потвърждение на заплатата. 

Сънародниците ни трябва да имат къде да живеят там, където отиват, както и да разполагат с необходимите европейски преносими формуляри за осигуряване; с ЕЗОК – европейска здравноосигурителна карта или да имат друга здравна застраховка, съветват от АЗ. 

Служителите на АЗ чрез лични консултации и интернет страницата на EURES България осигуряват актуална информация на българите, които имат желание да започнат работа извън страната, относно наличието или липсата на определени работни места в конкретни държави членки на ЕС, данъчната и осигурителната система, евентуалните административни специфики, признаването на дипломи и квалификация и др. 

Информация за работа в страни членки на Европейски съюз може да се намери в портала на мрежата Европейски услуги за заетост EURES.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *