НовиниОколна среда

ЕК с наказателни мерки срещу България заради пропуски в областта на околната среда

В областта на околната среда Брюксел иска от България да подобри защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици

Европейската комисия предприе наказателни мерки срещу България заради неизпълнение на задълженията по европейското законодателство, информираха от институцията. Мерките са в областите околна среда, морско дело и рибарство, транспорт, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие.

Действията на европейския орган имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на Общостта в интерес на гражданите и предприятията.

В областта на околната среда Брюксел иска от България (както и от Латвия) да подобрят защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ПЧ10). Тези частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Фините частици са резултат от човешката дейност като промишленост, автомобили и домашно отопление. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици.

Според Комисията страната не е взела необходимите мерки за защита на здравето на гражданите и иска от тях да предприемат бързи и ефективни действия, за да спазят съответните норми възможно най-скоро. Ако не бъдат предприети действия, Еврокомисията може да сезира съда на ЕС.

Европейската комисия изпрати още официално искане до България, Гърция и Словения да осигурят пълно спазване на Регламента на ЕС за контрол на рибарството, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация в областта на рибарството с другите държави членки.

Държавите членки трябва да създадат необходимите системи, които им позволяват да обменят по електронен път данни за рибарството. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други страни да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия.

От 1 януари 2010 г. тези изисквания са задължителни за всички държави членки. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Брюксел може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *