Новини

Изпълнителната агенция по трансплантация ще предостави 11 електронни административни услуги

Прокетът се на стойност 713 242 лв. и се финансира по ОПАК

Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) ще предостави 11 електронни административни услуги, предназначени за граждани, 46 лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 репродуктивни центъра. Проектът се финансира по ОПАК и се предвижда за срок от 16 месеца да бъдат изработени цялостна интегрирана информационна система и Методология за партниране и обмен на данни между ИАТ и организациите, работещи в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, съобразно изискванията за стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост.   

„Надявам се, че този мащабен и амбициозен проект на агенцията ще се окаже една от добрите практики по ОПАК и като краен резултат ще се спести голяма част от административното бреме, за да могат да се насочат усилията към човешкия живот”, каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър.Изпълнителният директор на ИАТ д-р Марияна Симеонова отбеляза, че  Изпълнителната агенция по трансплантация за първи път изпълнява толкова голям проект в рамките на ОПАК с цел улесняване на дейностите по регистрация и предоставяне на актуална и навременна информация за дейностите по трансплантация на органи, тъкани и клетки в България.   

ИАТ предоставя на своите потребители общо 17 административни услуги, сред които: вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на ИАТ; вписване в служебния регистър на лица, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им; регистриране на трансплантационни процедури по вземане на органи, тъкани и клетки; регистриране на процедури по присаждане на тъкан или клетки; изготвяне на справки от служебния регистър на ИАТ и др.   

Проектът е в съответствие с един от приоритетите на  „Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020″, в  областта на здравеопазването, а именно: „развитие на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги”. С него се цели да се подобри комплексното административно обслужване на гражданите и бизнеса в сферата на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, и в сферата на здравеопазването като цяло.   

Бюджетът на проекта: „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ” е 713 242 лв. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *