Новини

Бизнесът е инвестирал 200 млн. лв в мерки за енергийна ефективност

ПроКредит Банк отчита 88% ръст на кредитите за енергийна ефективност за последната година и половина

Индустрията и транспорта, следвани от услугите и домакинствата са секторите с най-високо енергийно потребление. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента, показва анализ на ПроКредит Банк.  

Само за последната година български компании са инвестирали 200 милиона лева по ОП „Конкурентоспособност“. Търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, смятат експертите на банката. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си. 

У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи. 

Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за повишаване на ефективността. 

„Усилията ни са насочени изцяло към подобряване на технологиите, които използваме. С кредити за Зелени инвестиции постепенно подменихме машините, с които започнахме, с нови високоефективни немски машини. Многократно повишихме производителността и качеството на продукцията, постигнахме по-чиста работна среда.” – споделят от компания за производство на мебели Архидея ООД и отчитат повишена производителност и конкурентоспособност. 

Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала 73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват, че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на външни пазари. 

Според енергийната стратегия на България 2020 целта е през следващите 16 години потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне с 25% спрямо разхода от 2005-та. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *