Новини

Дванадесет града ще се борят за титлата "Европейска зелена столица"

Международна комисия от експерти ще извърши подробна техническа оценка на всяка кандидатура въз основа на 12 показателя

Дванадесет града подадоха кандидатури за участие в конкурса за наградата „Европейска зелена столица“ за 2017 г. Кандидатури подадоха градовете Бурса (Турция), Кашкайш (Португалия), Корк (Ирландия), Есен (Германия), Хертогенбос (Нидерландия), Истанбул (Турция), Лахти (Финландия), Лисабон (Португалия), Неймеген (Нидерландия), Печ (Унгария), Порто (Португалия) и Умео (Швеция). 

Наградата „Европейска зелена столица“ е признание за градовете, които най-добре успяват да съчетаят градския живот с опазването на околната среда. Тези градове са сред първите, които определят по-високи стандарти в областта на устойчивото градско развитие, като се вслушват в желанията на своите граждани и намират новаторски решения на предизвикателствата, свързани с околната среда.

Международна комисия от експерти ще извърши подробна техническа оценка на всяка кандидатура въз основа на 12 показателя: качество на въздуха, изменение на климата — смекчаване на последиците и адаптиране към него, екоиновации и устойчива заетост, енергийна ефективност, екологично чисти градски зони с устойчиво използване на земята, интегрирано управление на околната среда, местен транспорт, природа и биоразнообразие, качество на звуковата среда, генериране и управление на отпадъците, обработка на отпадните води и управление на водите. След като техническата оценка приключи, ще бъде съставен кратък списък с градовете, които ще се състезават за наградата за 2017 г.

През юни 2015 г. градовете от краткия списък ще бъдат поканени да изнесат презентация пред международно жури. То ще оцени техните усилия за непрекъснато подобряване на околната среда, равнището на амбициите на техните бъдещи цели, техните дейности за комуникация с гражданите и степента, в която могат да послужат за пример и да насърчават използването на най-добри практики в други европейски градове. Освен че ще послужи за вдъхновение на останалите, градът победител ще подобри имиджа си и репутацията си на място за посещение, работа, игра или живот.

Победителят ще бъде обявен през юни 2015 г. на церемония по награждаване в град Бристъл, Великобритания, който ще бъде европейската зелена столица през 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *