Новини

ЕК преведе нови 5,8 млн. лв по ОПАК

От началото на 2014 г. към днешна дата по Оперативна програма „Административен капацитет” са изплатени 63 млн. лв

Eвропейската комисия е превела нови 5,8 млн. лв по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). С него общо възстановените до момента средства по ОПАК възлизат на 217 622 451 лв., което представлява 61,5% от бюджета по програмата.

В същото време продължава процесът на засилена верификация, в резултат на което на 13 октомври Управляващият орган на ОПАК подготви нов доклад за сертификация с искане за възстановяване на средства на стойност 9,1 млн. лв, инфрмират от Министерство на финансите. Тази сума включва верифицираните от екипа на ОПАК разходи за месец септември и е рекордна за настоящата година. Очаква се тези средства да бъдат сертифицирани от дирекция „Национален фонд” до края на месец октомври.

Друго рекордно постижение, което бележи програмата, е сумата на изплатените към бенефициентите през годината средства. От началото на 2014 г. към днешна дата по Оперативна програма „Административен капацитет” са изплатени 63 млн. лв., като от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени общо 252,3 млн. лв. или 71,4 % от целия бюджет на ОПАК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *