НовиниФинанси

Споразумението по JEREMIE ще продължи до края на 2025 г.

В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции

Рамковото и Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от Министерския съвет проекти на споразумения за изменение и допълнение на двата документа.

В обхвата на удължения срок попада само управлението на вече създадените инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите, както и останали след изплащането на всички гаранции.

Подписването на предлаганите споразумения ще доведе до непрекъсваемост, устойчивост и приемственост в работата на Холдинговия фонд при прилагането и успешното приключване на създадените вече финансови инструменти, както и до реализирането на нови финансови инструменти от този тип. Устойчивостта в управлението на операциите на Холдинговия фонд ще доведе до по-големи възвращаемост и размер на рециклирания ресурс и свързания с него мултиплициращ ефект от използването на публичен ресурс по Инициативата JEREMIE в България.

С друго решение правителството одобри проект на споразумение между Министерството на икономиката и енергетиката на България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко ООД“. Одобрен е и проект на споразумение между МИЕ на България и „Klösters Beteiligungsgesellschaft mbH“, Кемпен, Германия. Разрешаването на казуса ще създаде реални предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *