Новини

Стартира втора схема за подпомагане на производителите, засегнати от руското ембарго

Новата схема предвижда в 12 от страните членки да се подпомагат конкретни количества продукти

Стартира втора схема за подпомагане на производителите, засегнати от забраната за внос на селскостопански продукти от Европейския съюз (ЕС) в Русия. Тя се прилага като допълнение на схемата „Временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци”, съгласно делегиран регламент № 1031/2014 на ЕС. Целта й е да се възстанови трайно баланса на пазара на плодове и зеленчуци в Европейския съюз.

От новата схема „Допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци”, могат да се възползват производителите на домати, моркови, пипер, краставици, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, десертно грозде, меки плодове, киви, портокали, клементини и мандарини.

Новата схема предвижда в 12 от страните членки да се подпомагат конкретни количества продукти. Тези количества се определят на база износа за Русия, който страните са осъществявали през последните 3 години в периода 1 август – 31 декември, като се приспаднат количествата необрана и изтеглена от пазара продукция, които са заявени за подпомагане по предходната схема. На останалите 16 държави членки, сред които попада и България, Европейската комисия предоставя възможност да приложат предвидените мерки за количества до 3000 тона.

Според изискванията на допълващата схема в страната ни ще се финансира мярка „изтегляне на продуктите от пазара за безплатно разпространение”, съгласно измененията от 21 октомври 2014 г. в Нареба № 6. Исканията за прилагането й се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” до достигане на допустимите за подпомагане количества продукти. Документите ще се приемат по адрес на регистрация на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

В исканията за прилагане на мярката се посочват вида и количествата на изтегляните от пазара продукти, идентификация и размер на площите, на които са произведени. Описват се също мястото и датата, на които ще бъде извършено претеглянето. Важно тази дата да бъде до 31 декември 2014 г. В документите се записват и организациите, на които ще бъде предоставена продукцията. Плодовете и зеленчуците по новата мярка „изтегляне на продуктите от пазара” могат да се даряват на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. Отпада възможността продукцията да се използва като храна за животни.

За улеснение на производителите, даряващи големи количества продукция, Българската хранителна банка (БХБ) има възможност да приема бързо развалящи се продукти. По предварителна заявка БХБ може да осигури бране, пакетиране и транспортиране на дарената продукция.

Техническият инспекторат на ДФ “Земеделие” ще извършва проверки на място на записаните в документите дати. При проверките ще бъдат спазвани изискванията от приключилата първа извънредна схема за подпомагане на производителите, засегнати от руското ембарго. В срок от 5 работни дни след прилагането на новата мярка земеделските производители ще могат да подават заявки за плащане. Субсидиите и по новата схема ще бъдат изплатени до 30 юни 2015 г.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *