Новини

Западните Балкани и Турция запазват макроикономическата си стабилност, но безработицата си остава ключов проблем

В свой доклад Европейската комисия сравнява икономическите параметри на Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Албания и Турция

Въпреки че няма да има разширяване на Европейския съюз до 2019 г., както потвърди и новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, комисията подготви специална оценка на икономическите показатели на страните кандидатки и потенциални кандидатки, залегнала в “Стратегия за разширяване и главни предизвикателства през 2014-2015 г.”, съобщава македонският в. “Дневник”.

Общата оценка за петте страни от Западните Балкани и Турция е, че запазват макроикономическата си стабилност, но безработицата си остава ключов проблем.

Според анализа, в който Европейската комисия сравнява икономическите параметри на Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Албания и Турция, лидер по икономически растеж е Турция, която през 2013 г. е отчела нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) с 4 процента. Второ е Косово с 3,4 процента, следвано от Македония с 2,9 процента растеж, предаде БТА.

Македония има най-малкия държавен дълг от страните кандидатки – 36 процента от БВП. Най-много дългове има Сърбия – 63,2 процента от БВП през миналата година. Държавният дълг на Албания е 62 процента от БВП, на Черна гора – 58 процента. За Косово и Босна и Херцеговина няма данни, а информацията за Турция е от 2012 г., когато дългът на страната е бил 36,2 процента от БВП.

Безработицата през 2013 г. е била най-висока в Косово – 30 процента. В Македония безработните са били 29 процента, в Босна и Херцеговина – 27,5 процента, в Сърбия – 22 процента. Най-ниска е безработицата в Турция – 8,8 процента. Безработицата сред младите хора във всички страни кандидатки е над 50 процента.

Намаляването на безработицата е една от главните препоръки на Европейската комисия наред със засилване на финансовата консолидация и реформите на държавната администрация и пенсионната система

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *