Новини

България подписа Меморандум за изграждане на два моста при р. Дунав

Документът ще създаде условия за подобряване на икономическия климат в Северна България

Министърът на транспорта на България Николина Ангелкова и заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Ливиу Драгнеа подписаха Меморандум за разбирателство за извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав, съобщи пресцентърът на транспортното ведомство.

До края на следващата седмица ще бъде определен съставът на смесената българо-румънска работна група, която трябва да започне работа по подготовка на двата проекта за изграждане на мостове при Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш. „Основна задача на работната група е да определи конкретни стъпки и срокове за подготовка на проектите – от първата фаза до индикативна дата за започване на строителни дейности”, каза министър Ангелкова.

„Меморандумът ще постави основата не само на този общ проект – изграждането на два нови моста на река Дунав, но и ще създаде условия за подобряване на икономическия климат в Северна България”, каза министър Ангелкова. По думите й мостовете при Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш ще подобрят връзката между Северна България и Южна Румъния и ще допринесат за привличане на инвестиции в региона. Вицепремиерът Ливиу Драгнеа допълни, че тези инфраструктурни обекти трябва да осигурят по-добро бъдеще на хората, като им дадат повече възможности за бизнес и предприемачество.

Предварителната подготовка включва предпроектните проучвания, ОВОС, както и анализ на потенциалните ползи от изграждането на всяко от съоръженията. Предвижда се финансирането на тези дейности да се осигури от програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) – България-Румъния, 2014-2020 г. След финализиране на подготовката ще бъдат търсени източници на финансиране за същинското строителство, но на този етап е най-вероятно обектите да се реализират чрез публично-частно партньорство.

В рамките на еднодневното си посещение, министър Николина Ангелкова се срещна и с Йоан Рус, министър на транспорта на Румъния. Те се договориха в най-кратки срокове да се проведе първата среща на работната група за подготовката на проекта за двата моста на река Дунав. „Меморандумът поставя началото на конкретните действия за реализацията им и трябва да направим всичко възможно за ускоряване на процеса”, каза българският министър. Николина Ангелкова и румънският й колега се обединиха около мнението, че двете страни трябва да работят в тясно сътрудничество и координация при подготовката на инфраструктурни транспортни проекти по Механизма за свързана Европа (Connecting Europe Facility).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *