ЗемеделиеНовини

Окончателното одобрение на ПРСР може да стане в средатат на 2015 г.

По всяка вероятност ще има пълна промяна не само в четирите оси на подпомагане, но и вътре в самите мерки, но те ще бъдат мотивирано обосновани с точното разпределение на таргет групите

Проектът на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), който България представи в Европейската комисия, е разработен толкова формално и схематично, че за да може по нея да се преговаря професионално в Брюксел, експертен екип от министерството на земеделието буквално я пренаписва, коментира Farmer.bg.

Това твърдят представители на работната група, които подготвят българските отговори на 426-те забележки, отправени преди три седмици от Европейската комисия (ЕК) към агроведомството.

Забележките са показали на ръководството на служебния кабинет, че за година и половина предишната власт не е отразила адекватно новите политики, заложени от европейското законодателство, не ги е приложила към българските условия и затова сега страната търпи критики. За отстраняването им работната група си е поставила максимален срок от два месеца, защото всяко ново забавяне би било фатално за окончателното одобрение на бъдещата програма.

Според експерти, участвали в предишния преговорен процес, при късните срокове, в които България я внесе за разглеждане в Брюксел (средата вместо началото на тази година), и при този провал с първия вариант на програмата, окончателното й одобрение от ЕК може да стане най-рано през юли или юли 2015 г.

Преди това обаче е важно до началото на декември да бъде представен аналитичен проект, който да докаже, че с бъдещото субсидиране страната ще спази основните седем приоритета на общата селскостопанска политика, заложени за периода 2014-2020 г. Освен повишаване на конкурентоспособността на селското стопанства сред приоритетите са още опазването на околната среда, иновации, осигуряване на заетост в изостаналите райони и др.

При подготовката на българската ПРСР се е подходило много общо, като механично са копирани шаблоните на старата селска програма 2007-2013 г. и на САПАРД. Не е отчетен фактът, че всяка от мерките в новата програма трябва да бъде съобразена с подпомагането по останалите мерки, като се направи анализ за дела на секторите, които те ще финансират.

Затова и в момента експертите съпоставят инвестициите, които се планират да се насочат във физически активи, с тези, които ще се прилагат за повишаване на конкурентоспособността на фермерите.

По всяка вероятност ще има пълна промяна не само в четирите оси на подпомагане, но и вътре в самите мерки, но те ще бъдат мотивирано обосновани с точното разпределение на таргет групите, посочиха още експерти. Корекции ще има и върху предвидения бюджет по отделните мерки, но на този етап е рано да се каже къде ще са най-сериозните промени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *