Новини

АЗ търси 200 студенти за лятна заетост в Германия

Студентите, желаещи да се възползват от възможността да работят в Германия, трябва да подадат заявление в свободен текст на български език до 5 януари 2015 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение, в което се обучават

200 студенти от България имат шанс да се включат в лятна ваканционна заетост в Германия през 2015 г. Кандидатите могат да подават документите си във всички бюра по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или техни филиали.

Изискванията към кандидатите са: 

 – да са студенти в български висши учебни заведения; 

 – да са на възраст между 18 и 35 години; 

 – да са редовна форма на обучение; 

 – да не са последен курс на семестриално обучение; 

 – да имат основни познания по немски език (най-малко три години изучаване на немски език);

 – да са готови най- малко два месеца да работят в Германия. 

Съществена промяна в процедурата на посредничество през 2015 г. е отпадането на провеждането на изпит по немски език за кандидатите, което ще облекчи процедурата за посредничество.

Сферите, в които обикновено се получават предложения за работа, са селско стопанство; хотелиерство и ресторантьорство (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници); фирми за почистване на помещения и индустриални обекти; вериги за бързо хранене – McD’s; германските пощи.

Студентите, желаещи да се възползват от възможността да работят в Германия, трябва да подадат заявление в свободен текст на български език до 5 януари 2015 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение, в което се обучават. В заявлението си кандидатстващите трябва да декларират, че са изучавали немски език най-малко три години, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата), а също така да посочат, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение. 

Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон.

Подробна информация кандидатите могат да получат в Информационния център на Агенция по заетостта на тел. 02/980 87 19 или в бюрата по труда по местонахождение на висшето училище.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *