НовиниОбразование

3D принтирането, виртуалните лаборатории и роботиката са във фокуса на Международната конференция “Инструменти за привлекателно образование”

Събитието ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в София

Международна конференция “Инструменти за привлекателно образование” ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември  2014 г.  в Интер Експо Център на бул. Цариградско шосе №147 в София. Конференцията е откриващото събитие на тригодишен проект, реализиран с финансовата подкрепа на ЕК по Програмата за учене през целия живот. Сдружение „Център за творческо обучение”  е координатор на проекта, а партньорите са от още 6 европейски държави и от Руската Федерация. 

Проектът  има за цел да обобщи образователни политики, за да направи обучението по науки по-атрактивно и привлекателно за младите учащи. Проектът се стреми да надгради опита на учителите иноватори и постиженията на международните проекти и инициативи, целящи подкрепяне на научното обучение.

Лекторите на конференцията са образователни експерти от страните членки на ЕС; основатели на успешни международни образователни проекти и практически компетенции, ориентирани към преподаване и учене; координатори на проекти; представители на Министерството на Образованието, Регионални Инспекторати по Образованието и други образователни власти. Част от лекторите са: 

Дани Арати, Интел – Инструменти за образование по науки, технологии, инженеринг и математика

Джина Михай, Европейска училищна мрежа  – проектът Scientix

Инге Крист, Университет в Ставангер – Методът на любопитството

Тулия Уршиц, Europole – Обучение по математика и науки, чрез кодиране

Целевата аудитория на презентациите и уъркшопите са училищни директори, учители, учители треньори, ученици, представители на образователни асоциации, студентски департаменти, институции за обучение на учители и други хора, работещи в образователната сфера.

Темите на конференцията са: 

Инструменти за привлекателно обучение по науки 

Учебната програма по науки – национални политики и практики 

Ключови компетенции по математика, науки и технологии 

Оценка на компетентностите базирана на резултатите от обучението 

Обучение по науки за момичета и момчета 

Образование по науки в предучилищен и начален етап 

Класната стая на 21ви век 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *