НовиниОбразование

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология

Българо-американската комисия за образователен обмен администрира програмата “Фулбрайт” в България предлага стипендии за магистърски и докторски програми. Стипендии “Фулбрайт” дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца).

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса:

– българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват

– отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)

– защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2015 г.

– добро здравословно състояние и възраст под 40 години

– не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Необходими документи:

– Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/international);

– Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);

– Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);

– Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2016-2017 г – 8 май 2015 г. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *