Новини

АИКБ и УНСС сключиха„Рамково споразумение за сътрудничество“

Документът дава стъпка напред в сътрудничеството между образованието и бизнеса

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Документът има широк обхват и основно визира информиране на студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България; обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и УНСС, съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНССна специалисти и служители от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Представители на АИКБ и на нейни фирми-членки ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС, а от своя страна преподаватели и други представители на УНСС ще вземат участие в срещи, лекции, експертизи,консултации, статистически и други проучвания и събития, организираниот АИКБ. 

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка годинапредседателят на УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни координатори по осъществяването на Рамковото споразумение. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *