Новини

Парламентът прие Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г.

За постигането на целите са предвидени 70 конкретни дейности и мерки

Парламентът прие Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година. За проекта гласуваха 123 депутати, един се въздържа.

Стратегията е внесена от Министерския съвет. Вносителите са записали, че документът отговаря на необходимостта от формулиране на приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на българското висше образование. Отчетени са проблемите и рисковете за развитие на сектора. Формулирани са осем средносрочни и дългосрочни цели за постигане на ефективни дългосрочни резултати. За постигането на целите са предвидени 70 конкретни дейности и мерки, които превръщат предложената стратегия в инструмент за дълбоки реформи в областта на висшето образование, предаде БТА.

По предложение на депутата от ПФ Милен Михов в стратегията се записа, че трябва да се усъвършенства нормативната база и да има активна политика за привличане на студенти от българите, живеещи в ЕС и от българските общности в трети държави. 

“Проблем е финансирането на тази стратегия. Средствата за нея трябва да дойдат от националния бюджет и от европейските фондове”, коментира Снежана Дукова. . По думите й стратегията е отправна точка за нов Закон за висшето образование. Колегата й Методи Андреев /ГЕРБ/ смята, че трябва да се промени начинът на развитие на образованието – приемането да е по-лесно, а завършването – по-трудно. Андреев каза, че държавата трябва да престане да създава нови висши училища.

Стратегията е добра и нашата група ще я подкрепи, каза Вили Лилков /РБ/. Според него е недопустимо в стратегията да не са включени политики за спорта. Росен Петров /БДЦ/ посочи, че ще подкрепят този документ, защото “виждат, че такъв е духът на парламента”. Според него, обаче, тя има нужда от актуализация. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *