НовиниОбразование

МОН и НОИ подписаха „Рамково споразумение за обмен на информация"

Споразумението ще обслужва системите на средното и висшето образование в България, с което ще се улесни осъществяването на държавната политика за повишаване качеството на образованието

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков подписаха „Рамково споразумение за обмен на информация” между двете институции.

„От свое име и от името на Министерството на образованието и науката искам да благодаря на Националния осигурителен институт за четиригодишната работа, която наистина е дала много голям резултат. Това споразумение е пример за добро сътрудничество”, заяви пред медиите министър Танев и добави, че с оглед на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” това сътрудничество ще повиши многократно своето значение, тъй като данните, които предоставя ще помогнат за привеждане изискванията на ЕС за финансиране на качествено образование.

Споразумението ще обслужва системите на средното и висшето образование в България, с което ще се улесни осъществяването на държавната политика за повишаване качеството на образованието. В рамките на постигнатите договорености Националният осигурителен институт ще предоставя на Министерството на образоването и науката информация, свързана с реализацията на трудовия пазар на завършилите средни и висши училища у нас. 

Данните включват вида осигуряване, равнище на осигурителния доход, образователно и квалификационно ниво на заетите и периоди на безработица при тези групи лица, както и други параметри, свързани с пазара на труда. Те ще бъдат използвани при формирането на индикаторите, залегнали в Рейтинговата система на висшите училища в България, в системата за управление на професионалното образование и др.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *